Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

kingscross
7627 fb0a 500

zyu10:

Kyoto, Japan, 2015

Reposted fromlifeless lifeless
kingscross

ja:
co to za szury
co to za puki
co serce swędzi
co szmerci welt
oj ała dudni
i czego szuka
czego tak stukasz
Ty serce hę?

serce:
nic Ci do tego
ogarniam sprawy
poza tym prawnie
pompuję krew
po to masz swoje
zwoje i fałdy
po to masz głowę
zajmij się łbem

ja:
serce nie kalecz
za jaką karę
po nocach szurasz 
i spać nie dajesz
wiedzieć bym chciała
jak ma się najem
mojego ciała
oj serce weź!

cisza:
ucichło serce
jakby się zlękło
jakbym je chciała
skroić na ćwierć
i od tygodnia 
nie mam weltschmerzen
bólu, zachwytu
i brak mi łez

cisza i ja:
z początku wielce
cieszyło mnie to
grządki, porządki
zakupy, sen
ale pojutrze
tuż nad zeszytem
brakło mi wody
długopis pękł

ja:
wracaj me serce
nie spytam więcej
nie walnę tonem
pretensji w dzwon
od jutra
proszę
przysięgam nie chcę
być już 
robotem
pocierpię.
………...
chętnie.

KONIEC

Reposted fromMartwa13 Martwa13 vialifeless lifeless

November 13 2014

October 24 2014

9866 a442
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychojunkie psychojunkie

July 28 2014

kingscross
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viaxannabelle xannabelle
kingscross
Reposted fromlittle-things little-things viaxannabelle xannabelle
kingscross
3390 f777 500
Reposted fromaggape aggape vialifeless lifeless
kingscross
Reposted fromnowisgoog nowisgoog vialifeless lifeless
kingscross
Reposted fromLittleGrey LittleGrey vialifeless lifeless
kingscross
kingscross
2223 da97 500
Reposted frombesomebody besomebody viaxannabelle xannabelle

July 12 2014

kingscross
Reposted fromtereseek tereseek viaspaczonko spaczonko
kingscross
Reposted fromno13baby no13baby vialifeless lifeless
kingscross
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabe-beautiful be-beautiful

June 12 2014

kingscross
3800 bd66 500
Reposted fromworst-case worst-case
0225 63f5
kingscross
5926 0cb3
Reposted fromsafeway safeway viapsychojunkie psychojunkie
kingscross
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough vialifeless lifeless
kingscross
Reposted fromRedowskaa Redowskaa vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl